Z-stripe-web.jpg

Hugin


Ombygning av suplyskip til seismikkskip. Produksjon av moduler i flyttbar hall på kaien.


News & Projects